This is an old revision of the document!


SEP Annual Sponsor Meeting

Stanford Sierra Conference Center
Fallen Leaf Lake, California
June 6-9, 2011

List of Participants

(updated 5/18/11)

 • BGP
  1. Maoshan Chen
 • BHP Billiton
  1. ??
 • BP
  1. Raymond Abma
  2. Uwe Albertin
  3. John Etgen
  4. Chandan Kumar
  5. Hui Liu
  6. Musa Maharramov
 • CGGVeritas
  1. Risto Siliqi
  2. James Sun
  3. Yu Zhang
 • Chevron
  1. Kurt Nihei
  2. Guojian Shan
  3. Yue Wang
 • ConocoPhillips
  1. Bin Gong
  2. Jianchao Li
 • Eni E&P
  1. Jacopo Panizzardi
 • ExxonMobil
  1. Anatoly Baumstein
  2. William Curry
  3. Thomas Dickens
  4. Jonathan Liu
  5. Parth Routh
  6. Tetyana Vdovina
  7. Graham Winbow
  8. Jia Yan
 • FairfieldNodal
  1. Lewei Mo
  2. Jeffrey Rutledge
  3. William Schneider
 • Hess
  1. Igor Terentyev
  2. Sergey Terentyev
 • ION Geophysical/GX Technology
  1. ??
 • Landmark Graphics
  1. Richard Ottolini
 • Petrobras
  1. Carlos Cunha
 • PGS
  1. Junru Jiao
  2. Zhaojun Liu
  3. Alejandro Valenciano
  4. Chaoguang Zhou
 • Repsol
  1. ??
 • Saudi Aramco
  1. Yi Luo
 • Shell
  1. Colin Perkins
 • Statoil
  1. ??
 • TGS
  1. Yang He
  2. Bin Wang
 • Total
  1. Thomas Jules Browaeys
 • WesternGeco
  1. David Nichols

===================

 • SEP Faculty & Staff
  1. Biondo Biondi
  2. Jon Claerbout
  3. Bob Clapp
  4. Diane Lau
  5. Shuki Ronen
 • SEP Students
  1. Ali Almomin
  2. Gboyega Ayeni
  3. Ohad Barak
  4. Sjoerd de Ridder
  5. Qiang Fu
  6. Adam Halpert
  7. Chris Leader
  8. Yunyue (Elita) Li
  9. Xukai Shen
  10. Yi Shen
  11. Yaxun Tang
  12. Kittinat Taweesintananon
  13. Mandy Wong
  14. Yang Zhang
 • SEP Guest
  1. Eny Bittencourt
  2. Tristan Boy
  3. Yuxin Jiao
  4. Liudmila Kamaeva
  5. Qing Li
  6. Xuemei Wu
  7. Ming Zeng
  8. Jie Zhang
  9. Andy Zhou
  10. Anna Zhou/web/html/data/attic/sep/meetings/meeting_11.1305760976.txt.gz · Last modified: 2015/05/26 22:40 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0