This is an old revision of the document!


2013 SEP Workshop

BP Houston campus (Helios Plaza, 201 Helios Way, Houston, TX)
Tuesday, February 12, 2013

FINAL LIST of PARTICIPANTS

 • Aramco
  1. Timothy Keho
 • BGP
 • BHP Billiton
 • BP (~25 total)
  1. Raymond Abma
  2. Imtiaz Ahmed
  3. Pierre-Olivier Ariston
  4. Ray Barrett
  5. Frederic Billette
  6. Olga Brusova
  7. Chunlei Chu
  8. Joe Dellinger
  9. John Etgen
  10. Fatmir Hoxha
  11. Li Jiang
  12. Zhiyong Jiang
  13. Petr Jilek
  14. Nurul Kabir
  15. Chandan Kumar
  16. Kyoung-Jin Lee
  17. Bertram Nolte
  18. Gabriel Perez
  19. Arvind Sharma
  20. Aoife Toomey
  21. Phuong Vu
  22. Madhav Vyas
  23. Jianhua Yu
  24. Zhou Yu
  25. Qie Zhang
  26. Min Zhou
 • CGGVeritas
  1. Bing Bai
  2. Leo Chernis
  3. Weiping Gou
  4. Xing Hao
  5. Tony Huang
  6. Yan Huang
  7. Yi Huang
  8. Shou Ji
  9. Stefan Kaculini
  10. Sabaresan Mothi
  11. Carl Notfors
  12. Hao Shen
  13. Chu-Ong Ting
  14. Ping Wang
  15. Qing Xu
 • Chevron
  1. Weiping Cao
  2. Moritz Fliedner
  3. Yue Wang
 • ConocoPhillips
  1. Feng Chen
  2. Stephen Chiu
  3. Wenjie Jiao
  4. Chengbo Li
  5. Jianchao Li
  6. Yong Ma
  7. Yunqing Shen
  8. Ali Tura
  9. Shen Wang
  10. Yongzhong Wang
  11. Yan Yan
 • Eni E&P
 • ExxonMobil
  1. Gboyega Ayeni
  2. Rishi Bansal
  3. James J. Carazzone
  4. Bill Curry
  5. Tom Dickens
  6. Yaofeng He
  7. Dave Hinkley
  8. Chris Krohn
  9. Sunwoong Lee
  10. Xu Li
  11. David McAdow
  12. Shangli Ou
  13. Partha Routh
  14. Yaxun Tang
  15. Peter Traynin
  16. Jia Yan
  17. Xin (Carrie) Zhan
 • FairfieldNodal
  1. Araz Mahdad
  2. Josef Paffenholz
 • Hess Corporation
  1. Chang Li
  2. Faqi Liu
  3. Scott Morton
  4. Sergey Terentyev
 • ION Geophysical/GX Technology
  1. Carlos Calderon
 • Petrobras
  1. Ricardo Fernandes
 • PGS
  1. Nizar Chemingui
  2. Sergey Frolov
  3. Steve Kelly
  4. Elena Klochikhina
  5. Seongbok Lee
  6. Zijian Liu
  7. David Lowrey
  8. Shaoping Lu
  9. Ruben Martinez
  10. Alejandro Valenciano Mavilio
  11. Jaime Ramos-Martinez
  12. John Sherwood
  13. Armando Sosa
  14. Boris Tsimelzon
  15. Kathy Zou
 • Repsol
  1. Gladys Gonzalez
  2. Junru Jiao
  3. Fred Shirley
  4. Qunshan Zhang
 • Shell
  1. Qin Cao
  2. Anu Chandran
  3. Jean-Charles Ginestra
  4. Henning Kuehl
  5. Peng Shen
  6. John Sherwood
  7. Amik St-Cyr
 • Statoil
 • TGS
  1. Simon Baldock
  2. Yang He
  3. Jian Mao
  4. Gary Rodriguez
  5. Xinyi Sun
  6. Ioan Vlad
  7. Bin Wang
  8. Zhigang Zhang
 • Total E&P
  1. Fuchun Gao
  2. Rami Nammour
 • WesternGeco/Schlumberger
  1. Richard Coates
  2. Kun Jiao
  3. Clement Kostov
  4. Cintia Lapilli
  5. Winston Lewis
  6. Konstantin Osypov
  7. Alan Schiemenz
  8. Dong Sun
  9. Marta Woodward

 • SEP Faculty & Staff
  1. Biondo Biondi
  2. Robert Clapp
  3. Stewart Levin
 • SEP Students
  1. Ali Almomin
  2. Ohad Barak
  3. Sjoerd de Ridder
  4. Adam Halpert
  5. Chris Leader
  6. Yunyue (Elita) Li
  7. Xukai Shen
  8. Mandy Wong
  9. Yang Zhang/web/html/data/attic/sep/meetings/houston_attendees_2013.1360023562.txt.gz · Last modified: 2015/05/26 22:40 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0